Konfliktarbejde

kurser    o    aktiv konfliktløsning    o    rådgivning    o    mægling

konfliktarbejde

 

erfaringer

 

Har gennem mere end 10 år undervist i konflikthåndtering og mægling på uddannelser og kurser, samt udviklet projekter med konflikthåndtering som omdrejningspunkt

Konfliktmægler FSB, Københavns største boligselskab. Arbejdet 3½ år med aktiv konfliktløsning, konfliktrådgivning, mægling og udvikling af en konflikthåndterende kultur i organisationen

Tilknyttet Center for Konfliktløsning som underviser og mægler

Rådgiver og koordinator, Åben Konfliktrådgivning

Erfaring med facilitering af processer i store og mindre grupper og organisationer.

Samarbejdet med mange og vidt forskellige NGO'er

Mange års erfaring med arbejdsmiljøet på pædagogiske arbejdspladser

Udviklet projekter i folkeskolen med fokus på flerkulturel rummelighed og mangfoldighedsledelse

Undervist folkeskolernes ældste klasser i flerkulturel rummelighed og konflikthåndtering

Deltaget i flere arbejds- styre- og koordineringsgrupper ifm projekter og organisationsudvikling

Mangeårig bestyrelseserfaring (Center for Konfliktløsning)

Faglig indsigt i offentlig forvaltning, organisationsteori og -udvikling samt en bred forståelse af samfundsmæssige og internationale forhold

Får løbende supervision og er med i flere konfliktfaglige udviklingsgrupper

uddannelse

 

Grunduddannelse i Konfliktløsning      Grunduddannelse i Konfliktmægling      Supervision (Kempler Institutet)

BA scient. pol                Voksenpædagogik                      Forumteater (APT, Kenya)